Logo (3)

Underlätta din kropp att läka

Har du någonsin undrat hur dina organ och känslor är kopplade till varandra och hur de påverkar resten av din kropp? Tro det eller inte, men dina interna organ kan påverkas av ditt känslomässiga tillstånd.

Enligt traditionell kinesisk medicin (TKM) är funktion av våra kroppsorgan gjorda inte bara för att utföra grundläggande metaboliska funktioner som att omvandla mat till energi för att hålla oss vid liv, utan reagerar även naturligt på all stimuli som ger upphov till en rad olika reaktioner.

Eftersom varje organ har direkt koppling till känslor vi känner, långvariga starka känslor kan påverka våra organ och göra dem mer sårbara. När ett organ blir påverkad kan det sätta kroppen ur balans.

Har du hört talats om filosofin om De Fem Elementen som består av trä, eld, jord, metall och vatten, som är kopplade till olika organ i kroppen, känslor, färger, väderstreck och årstider? Denna filosofin förklarar utifrån naturens förlopp hur energin rör sig i och genom oss.
 

Mjälten & magen (jordelement)

Jordelements styrka är att kunna nära och stödja andra, samt att kunna bryta ner stora mängder information och utvinna det viktigaste. När det är i balans, är vi harmoniska och har förmåga att koncentrera oss, tänka, studera och minnas. Då kan vi också sortera och ta upp information. Oro och grubblande kan leda till obalans i jordelementet.
 

Lungor & tjocktarmen (metallelement)

Lungorna och tjocktarmen hör till metallelemetet och har som uppgift att kontrollera andningen och produktion av vår försvarsenergi (immunförsvar). Metallelementet har en stark koppling till känslorna som melankoli, ledsamhet och sorg. Obalans i dessa organ kan ge upphov till aptitbrist, en tung känsla i bröstet och en allmän känsla av apati.
 

Njurar & urinblåsa (vattenelement)

Vattenelementet sägs vara livets rot, då den lagrar essensen, reglerar över födsel, tillväxt och reproduktion. Det styr kraften inom oss, därför det sägs att starka njurar leder till ett friskt långt liv. När vattenelementet är stark, kommer sinnet också att varar starkt och reflekteras med stark viljekraft, vår sex- och reproduktionslivet blir vital, ryggen och lederna blir fria från smärta. Att hålla en bra balans i vattenelementet kan hjälpa dig att förbättra ditt självförtroende. Emotionen som skadar vattenelementet är osäkerhet och rädsla.
 

Levern & gallblåsa (träelement)

Lever och gallblåsa hör till träelementet och ansvarar för ett fritt flöde av viktig energi som ser till att våra känslor är harmoniska och förebygger känslomässig stagnation. Träelementet spelar en stor roll i avgiftningsprocesser. Det reglerar över senor, ligament, naglar, små muskler samt nerver. Om du har problem med dessa organ kan det vara så att du är en dynamisk person som har en tendens att oroa dig över saker och kan även reagera aggressivt på dina problem. Känslor som ilska och frustration påverkar träelementet.
 

Hjärtat & tunntarmen (eldelement)

Hjärtat och tunntarmen hör till eldelementet. Tunntarmens uppgift är att absorbera näringsämnen som kommer in i kroppen genom maten. Hjärtat har som uppgift att kontrollera blodkärlen, blodcirkulationen och nära hela kroppen. Ett friskt hjärta ombesörjer medvetandet och ett klart sinne. Glädje är en känsla som är mest kopplad till eldelementet och som stimulerar organens funktioner som hör till elementet. Folk som blir ofta överväldigade av egna känslor kan behöva kämpa för att hålla ordning på dem, eftersom det kan ge upphov till nervositet, koncentrationssvårigheter, insomnia eller hjärtklappning.
 

Alla element påverkar varandra. Energin går från element till element, så obalans i ett organ påverkar alltid något annat.

Genom ett positivt tänkande kan du främja kopplingen mellan organ och känslor och på så sätt underlätta din kropp att läka.
 

Med omtanke
Julius Lundberg

Kommentera gärna:

Meridia Holistisk Terapi

Telefon: 0707 28 07 01
Adress: Allfargatan 16, 385 51 Torsås