Logo (3)

Qigong för Coronavirus

Qigong för Coronavirus

Kan Qigong användas för Coronavirus? Ja, Qigong kan användas för Coronavirus och det används även just nu av sjuvårdspersonal i Kina på ett sjukhus i Wuhan.

Medicinsk Qigong "Mind-body therapy"

Qigong är en så kallad "Mind-body therapy" som genom att kombinera mjuka rörelser, djupandning och koncentration skapar ett friskt flöde av livsviktig energi i kroppen och därmed förbättrar vår hälsa. Det finns en mängd antal Qigong-studier som rapporterar positiva effekter på hälsa och välbefinnande. Den samlade forskningen pekar på hälsofrämjande effekter inom områden som stresshantering, ökad livskvalitet, känslomässig balans, förbättrad förmåga att hantera negativa symtom och positiv påverkan på kroniska sjukdomar, samt ökad motståndskraft vid sjukdom.

Under de senaste decennierna har människor visat ett växande intresse för alternativ och komplementärmedicin. Många har lockats till alternativa behandlingar såsom olika avslappningstekniker, yoga, meditation, hypnos, Tai Chi, Qigong osv. med syfte att öka sitt välbefinnande, men också för att förebygga och behandla medicinska tillstånd. Hälsa blir mer ens eget ansvar som lockar fler att lära sig mer om alternativa, naturliga behandlingsmetoder och implementera dessa i sin vardag. Samtidigt som detta sker, tvivel för den moderna tekniska världen blir allt större och större.

Modern medicin kan framgångsrikt behandla fler sjukdomssymtom än någonsin tidigare i historien (särskilt akuta tillstånd), men det kan inte ge de relaterade svar till innebörden av sjukdom, hälsa, lidande eller liv och död på samma sätt som "Mind-body therapy" kan göra. "Mind-body terapy" kan bland annat öka meningsfullhet, personlig och andlig utveckling som per automatik leder till hälsa och välbefinnande samt läkning av medicinska tillstånd.
 

Hur kan qigong hjälpa vid Covid-19?

Alla vet att Coronavirus (COVID-19) kan attackera lungorna och skapa slem som inte rör sig och hindrar andningen. Inom traditionell kinesisk medicin (TKM) vet man att vintern är den tid när våra lungor kan vara som svagaste, därför förkylning och influensa är så poppulär på vintern. Man vet också att våra njurar har en speciell relation med våra lungor, därför det är viktigt att stärka våra njurar samt stärka och rensa våra lungor.

Om du hostar och känner dig febrig kan du behöva söka läkare. Om du har diagnostiserats med influensa eller Coronavirus men blev tillsagt att isolera sig, stanna hemma för självvård, kan du bland annat även prova denna "Mind-body therapy" metod som kan hjälpa driva ut gifter från lungorna:
  • Håll händerna vid bröstkorgen med handflatorna mot dig, men rör inte vid kroppen. Blunda och lägg all fokus på dina lungor och le.
  • Andas in djupt ner i buken. Lyft armarna upp med handflatorna riktade uppåt och titta uppåt. Fokusera på maximal utandning och under utandningen släp ut "SSS"-ljudet. Töm lungorna och håll i andan i ca 3 sekunder. Upprepa 3 gånger och avsluta.
Syftet med detta är att frigöra överskottsvärme i lungorna (som generas av slem) och röra på slem som orsakas av viruset. Efter detta börja med att stärka lungorna genom att fokusera på maximal inandning och håll i andan i 3 till 8 sekunder. Obs: vid in- och utandning höjer och sänker sig buken i större utsträckning än vad bröstkorgen gör.
 

Qigong aktiverar kroppens självläkande

Ur en västerländsk vetenskaplig synvinkel kan Qigong-träning påverka oss på flera olika sätt, inklusive det autonoma nervsystemet som består av två delar:

  • Sympatiska nervsystemet: som mobiliserar och använder energi - övergången från sömn till vakenhet, muskelövningar och mental upphetsning. Det kontrollerar det som är relaterat till den yttre miljön.
  • Parasympatiska nervsystemet: som främjar återställande processer. Det kontrollerar det som är relaterat till den inre miljön, självskydd och återhämtning.

Dessa två system gör det möjligt för kroppen att anpassa sig till olika miljöer situationer och säkra överlevnad. Qigong har dessutom påvisat starka positiva effekter på hypotalamus, hypofysen och binjurarnas axeln. När vi lever under stress och kroppen måste öka takten utsöndrar hypothalamus ett hormon som heter corticotropin (CRH). Det signalerar till hypofysen att börja producera ett annat hormon som heter ACTH. Det hormonet i sin tur signalerar till binjurarna att börja producera adrenalin, noradrenalin och kortisol som kan göra att du får sömnproblem som i sin tur påverkar din hälsa negativt ännu mer!

Fysisk aktivitet rekommenderas ofta av läkare för att förbättra hälsan. Men inte alla, och särskilt de äldre, har möjlighet eller intresse att engagera sig för aktiviteter med högre intensitet. Qigong-träning kan vara ett sätt för dessa människor att öka deras hälsa och välbefinnande. Qigong rekommenderas även för idrottare, då den påskyndar återhämtningen efter hårdträning.

Vill du lära dig qigon för att kunna träna hemma på egen hand och stärka din kropp i förebyggande syfte, eller aktivera och påskynda kroppens självläkande? Särskilt nu när man isolerar sig mer och mer och rör på sig mindre och mindre, allt för att inte blir smittat av Covid-19. Jag är utbildat qigong instruktör i Medicinsk Qigong Ba Tian som kombinerar djup och rytmisk andning (med långsamma in- och utandningar som kontrolleras med diafragma, bröstkorgen, halsen, tungan och näsgångarna) med mjuka rörelser och fokuserar på de energiflöden som har med kroppens läkningsförmåga att göra. Denna qigong-form stärker bland annad immunförsvaret och inre organ - (främst njurarna). Andningen emellertid är inte enbart beroende av lungorna, utan även av njurarnas funktion som är nödvändig för en harmonisk andning. Medicinsk Qigong Ba Tian är inget svårt, rörelserna är enkla att utföra, långsamma och mjuka, alla kan göra dom. För mer information och anmälan klicka här.

Qigong är en flera tusen år gammal och hälsobringande träningsmetod från Kina. Qi betyder energi och gong betyder arbete. När man tränar qigong kan man säga att man arbetar med sina energier.
 

Med omtanke
Julius Lundberg

Kommentera gärna:

Meridia Holistisk Terapi

Telefon: 0707 28 07 01

Adress: Allfargatan 16, 385 31 Torsås