Akupunktur & Moxibustion

Akupunktur och moxibustion är en behandlingsmetod som har sitt ursprung i den traditionella kinesiska medicinen och är en verkningsfull, kostnadseffektiv och säker terapi. 

Den kinesiska medicins grundfilosofin är att se det unika i varje individ och i varje individs sjukdomsbild och ge en individuell behandling.
 

Vilka Fördelar?

Kinesisk medicin botar genom att återupprätta den ursprungliga harmonin i den aktuella kroppsdelen, mellan organen och individens relation till sig själv och sin omgivning. 

Akupunktur stärker och balanserar kroppen samt aktiverar och påskyndar kroppens egen läkningsförmåga. Det är smärtlindrande, höjer immunförsvaret, reglerar fysiologiska obalanser och har en lugnande effekt.
 

Hur Fungerar Det?

Kinesisk medicin är en av världens äldsta och mest omfattande läkekonster. En oavbruten och ständig utveckling under 4000 tusen år, där generation efter generation av duktiga läkare och akupunktörer har bidragit till den kunskap som idag är traditionell kinesisk medicin (TKM). 

I den kinesiska medicinen finns många principer och begrepp som via en yttre betraktelse kan ses som ”flummig” men vid en mer ingående iakttagelse ger den kinesiska medicinen en helhetssyn på människans kropp och själ. Helhetssyn är viktigaste av alla begrepp och betyder att hänsyn tas till hela människan: kropp och psyke, individen med sin omgivande miljö och hälsohistorik som påverkar människans hälsa och välbefinnande.

Yin och Yang är en annan viktig princip, huvud begreppet i traditionell kinesisk medicin, som förklarar samspelet mellan motpoler som uppehåller och skapar liv. Yin är en metafor för det kvinnlig och Yang för det manlig. Yin omfattar tex. kvinna, måne, fukt, jord, vila och kyla, och Yang omfattar tex. man, sol, ljus, himmel, aktivitet och värme. Yin är av kroppens inre och Yang står för kropps yta. Varje organ i kroppen är sammansatt av Yin och Yang. De kämpar mot varandra och samverka ändå till en harmonisk helhet. Man blir sjuk när Yin och Yang är i obalans. Två patienter med samma sjukdom kan få helt olika typer av behandlingar beroende på om det är Yin eller Yang som är i obalans.

Andra viktiga koncept inom traditionell kinesisk medicin är teorin om De Fem Elementen Wu-Xing.  Dena teorin är en förklaringsmodell för naturens förlopp och kan relateras till kroppens meridianer och organsystem. De fem elementen består av trä, eld, jord, metall och vatten och förklaras i naturens förlopp.
 

De Fem Elementen

De fem elementen: eld är hjärta, jord är mjälte, metall är lungan, vatten är njurar och trä är levern. De påverkar varandra i en närande och kontrollerande cykel. 

Närande cykel: eld skapar askar som när jorden; jorden förvandlas till slut till hård metall; metallen producerar vatten; vattnet bevattnar trädet som i sin tur när och skapar eld. 

Kontrollerande cykel: eld kontrollerar metall; metall kontrollerar trä; trä kontrollerar jord; jord kontrollerar vatten; vatten kontrollerar eld. 

Om ett organ i kroppen är i obalans kan det påverka andra organ och skapa symtom tex. fot ödem som betyder att mjälte - jordelement transport inte är bra. Detta i sin tur påverkar trä element levern som i sin tur påverkar vattenelementet njurar, vilket orsakar att vatten inte kan cirkulera uppåt utan stannar i foten och ger ödem.

De fem elementen är betydelsefulla både vid diagnos och behandling. I varje element ingår två organ, ett Yin - respektive ett Yangorgan. När man vet vilket elementen som hamnat i obalans förstår man vilken behandling som är lämplig och hur prognosen för utvecklingsförloppet se ut.
 

Hur Går Behandlingen Till?

Första besöket till stor det handlar om att fylla i en omfattande sjukdomshistoria och ha en djupgående diskussion om hälsotillståndet. Frågorna är emellertid sammanlänkade och svaren ger värdefull input i den diagnostiska processen. Jag kommer naturligtvis behandla symtom, ex lindra smärta.

Tillsammans med tung- och pulsdiagnostik, ger svaren på frågorna ledtrådar för att skapa en unik behandlingsplan för varje individ. 

Vid akupunkturbehandling penetreras huden med tunna nålar till olika djup på bestämda akupunkturpunkter som har specifika funktioner. Dessa punkter står i korespondens med de inre organen och olika kroppsdelar genom meridianer. Meridianerna kan liknas vid flöden av energi, på kinesiska Qi. Genom att stimulera nålen med olika tekniker, leder det till att lindring och bot av en lång rad symtom och sjukdomar uppstår. Utöver att använda nålar ingår i akupunkturpraktiken även att behandla med koppning, moxa och blödningsteknik:

  • Koppning innebär att man genom en teknik med eld skapar ett undertryck i en glaskopp, som man placerar på huden, och det sug som skapas leder till en terapeutisk effekt.
  • Moxa är en metod som bygger på att värma speciella akupunkturpunkter eller större områden, direkt eller indirekt, vanligtvis med cigarrliknande stavar av växten artemisia aygri.
  • Blödningsteknik innebär att man med en vass lansett penetrerar huden i avsikt att släppa ut några droppar blod på bestämda ställen.

Efter Behandlingen

Man kan ha en lugn, avslappnad känsla. Ibland blir man trött. Oftast känner man förbättring av sina besvär direkt. Det finns mycket få patienter som känner att symtom blir "värre" efter behandlingen, faktiskt är det inte riktigt värre. Det är på grund av att behandlingen har öppnat energi kanal, och mer Qi och blodcirkulation kommer till drabbade område, kroppens egen healing kraft kämpar med sjukdomen, och drabbade område blir känsligare.

Om behandlingen har aktiverat kroppens egen läkningsförmåga, kan svaga patienter känna mycket i kroppen. Det varierar från person till person. När patientens egna reningsprocess påbörjats behöver man släppa ut avfall som samlats i kroppen. Man kan få gå på toaletten flera gånger under dagen. Det är dock inte diarre, och magen och kroppen känns bra och avslappnad. Dessa fenomen är inte dåliga. Ta det lugnt och vila!

För att få bättre resultat skall man inte röka, äta eller dricka inom en timme efter behandlingen. Gör inte fysiskt ansträngande aktiviteter och skydda de delar som fått nålar från vatten i fyra timmar efter behandlingen. Ät och drick inte vin, chili eller kallt under några dagar. Enligt svensk lag får man inte ge blod på 6 månader efter en akupunkturbehandling.
 

Biverkningar

Eftersom akupunkturen stimulerar kroppen med mycket tunna nålar är skadorna försumbara eller mycket små. Ibland kan man få små blåmärken efter nålarna men dessa kommer att försvinna efter några dagar.

Problemområden

Kinesisk akupunktur är en behandlingsmetod som har använts i årtusenden i Kina för att bota sjukdomar. Antalet sjukdomar som kan behandlas med akupunktur är synnerligen stort, särskilt kroniska sjukdomar. 

Hälsofördelar

• Påskyndar självläkning av sjukdomar och skador
• Höjer immunförsvaret
• Reglerar fysiologiska obalanser

Välkommen Att Boka Behandling

Lider du av smärta eller obalanser i kropp och själ och vill stärka eller påskynda kroppens egna läkningsförmåga? Eller du kanske vill ta hand om dig i förebyggande syfte, minska stress och sömnstörningar samt förebygga åldrandet, är du varmt välkommen att boka behandlingar.

Besöksadress

Meridia holistisk terapi
Allfargatan 16 (under biblioteket)
385 31 Torsås