Akupunktur & Kognitiv Beteendeterapi KBT

Alla vet nog att den psykiska ohälsan i Sverige har ökat genom åren och har nått nivåer som aldrig tidigare skådats.

Psykiska besvär är den största anledningen till sjukskrivningar. Akupunktur i kombination med kognitiv beteendeterapi KBT har visat sig vara ett otroligt effektivt sätt att behandla bla stressrelaterad psykisk ohälsa.
 

Vilka Fördelar?

Akupunktur i kombination med kognitiv beteendetarpi KBT, mindfulness och medicinsk qigong är ett otroligt effektivt sätt att uppnå mentalt välbefinnande och en betydligt bättre livskvalitet.
 

Hur Fungerar Det?

Kognitiv beteendeterapi KBT är en terapi som betonar din medvetenhet om interna positiva och negativa tankar och beteendevanor och hjälper dig att utveckla effektiva problemlösningsstrategier. Det gör att du kan fokusera på sina aktuella problem samtidigt som du utvecklar pragmatiska strategier för att hantera dem.

Akupunktur har en väldokumenterad avslappnande effekt. Den återupprättar den ursprungliga harmonin i den aktuella kroppsdelen, mellan organen och individens relation till sig själv och sin omgivning.  Ett flertal studier från olika länder har visat att de hjärnkärnor som är överaktiverade av det sympatiska nervsystemet kommer i läkningsfas med hjälp av akupunktur. Framförallt det som kallas det Limbiska systemet, som har en liten hjärnkärna som kallas Amygdala har visat sig vara överaktiverat vid långvarig stress. Med moderna neurofysioligiska röntgenmetoder kan man idag faktiskt se vad som händer i dessa delar av hjärnan, och vi vet att akupunktur har en normaliserande läkande effekt vid dessa tillstånd.

Qigong är ett urgammalt kinesiskt utövande, en konst att vårda livsenergin och få den att harmoniskt cirkulera genom kroppen. Qigong involverar flera olika tekniker som kombinerar ditt sinne, fysiska övningar och andning. Det finns många beprövade fördelar med qigong. Enligt flera studier hjälper den med avslappning, prestationsförbättring och generellt välmående för människor i alla åldrar.

Mindfulness är en ny inriktning inom kognitiv beteendeterapi. Det är en form av uppmärksamhetsträning för att öva förmågan att vara närvarande i nuet och hitta ett accepterande, icke värderande förhållningssätt gentemot sig själv, sin kropp, sina tankar och känslor.
 

Hur Går Behandlingen Till?

Du jobbar aktivt med KBT terapeuten och följer olika delar i bedömning och kartläggning av nuvarande situation. Med hjälp av olika verktyg och samtal förenar du sina minnesbilder och känslor samt går igenom traumatiska händelser och utvecklar pragmatiska strategier för att hantera dem.

Varje terapi komineras med akupunkturbehandling. Vid akupunkturbehandling penetreras huden med tunna nålar till olika djup på bestämda akupunkturpunkter som har specifika funktioner.

Dessa punkter står i korespondens med de inre organen och olika kroppsdelar genom meridianer. Meridianerna kan liknas vid flöden av energi, på kinesiska Qi. Genom att stimulera nålen med olika tekniker, leder det till att lindring och bot av en lång rad symtom och sjukdomar uppstår. För dig som är rädd för nålar kan användas speciella magnetkulor istället.

Behandlingen kan kombineras även med mindfulness och medicinsk qigong som har visat sig vara ett effektivt sätt för den stressade människan att komma ner i varv. Du utför mindfulness och qigong med handledning i mindre grupp. Finns möjlighet att utöva det även individuellt.
 

Biverkningar

KBT-behandlingen kan innefatta exponeringsmoment som kan provocera fram exempelvis ångest.

Akupunkturbehandlingen kan dämpa ångesten, få dig att känna lugn och avslappnad. Ibland kan man få små blåmärken efter nålarna som brukar försvinna snabbt.

Problemområden

• Beroende
• Missbruk
• Posttraumatisk stress
• Panikångest
• Depression
• Fobier
• Kris
• Oro
• Stress
• Sex och relationer
• Sömnbesvär
• Tvångssyndrom
• Utmattning
• Ängslan
• Ätstörningar
• Ångest

... med mera ...

Hälsofrämjande

• Ökad  välbefinnande
• Bättre livskvalitet

Välkommen Att Boka Behandling

Lider du av smärta eller obalanser i kropp och själ och vill stärka eller påskynda kroppens egna läkningsförmåga? Eller du kanske vill ta hand om dig i förebyggande syfte, minska stress och sömnstörningar samt förebygga åldrandet, är du varmt välkommen att boka behandlingar.

Besöksadress

Meridia holistisk terapi
Allfargatan 16 (under biblioteket)
385 31 Torsås