Mobil header

Kognitiv beteende terapi.

Kognitiv beteende terapi (KBT) är en psykoterapeutisk behandlingsmetod som innebär att man arbetar med att förändra tankar, känslor och beteendemönster som inte är välfungerande och därför leder till psykiskt lidande.

Metod:

► Enskild- / parterapi.
► Gruppterapi.
► Kartläggning.
► KBT coachning.
► Motiverande samtal (MI).
► Mindfulness.
► Samtalsterapi (KBT).
► Stödsamtal / krissamtal.

Vapnet mot stress...

Det bästa vapnet mot stress är vår förmåga att välja en tanke framför en annan. Det vill säga hur mycket makt våra tankar har i våra liv och det är den utgångspunkten man jobbar med inom kognitiv beteende terapi.

Vad kan behandlas med kognitiv beteende terapi?

Kognitiv beteende terapi (KBT) är en relativt flexibel terapi som kan anpassas för att behandla en mängd olika problem.

Bevis tyder på att det kan vara en effektiv behandlingsmetod för en rad psykiska såväl som fysiologiska hälsoproblem. De verktyg och tekniker du lär dig under KBT kan ofta tillämpas på andra problem i framtiden.

Problemområden:

► Beroende & missbruk.
► Fysiologiska besvär.
► Psykiska störningar.
► Krisreaktioner.
► Övriga besvär.

Beroende & missbruk

Beroende & missbruk.

Ett beroende och missbruk utvecklas ofta i unga år. Beroende kan handla om missbruk av alkohol eller andra droger, men kan också handla om shoppingsberoende, spelberoende eller sexberoende, hetsätning eller träning på ett osunt sätt. De flesta som har behandlats återfaller i sitt beroende och missbruk, därför återfallsprevention är en viktig del i behandlingen för att förebygga återfall i missbruk och beroende.

Fysiologiska besvär

Fysiologiska besvär.

Kognitiv beteende teraoi (KBT) är en effektiv behandlingsmetod för många både psykologiska men även fysiologiska besvär. Fysiologiska stressreaktioner är sömnrubbningar, skakningar eller muskelryckningar, spänningstillstånd med värk i kroppen, stickningar eller tryck över bröstet, sänkt libido, impotens, begynnande eller ökande psoriasissyndrom. Kontinuerligt stressfysiologiskt påslag ökar risken för hjärt-kärlsjukdom.

Psykiska störningar

Psykiska störningar.

Psykisk ohälsa omfattar flera olika tillstånd med olika allvarlighetsgrad och varaktighet från mildare och övergående besvär till långvariga tillstånd som kraftigt påverkar funktionsförmåga. KBT rekommenderas vid depression och ångest. Det finns också formella anpassningar inom terapin för att behandla specifika psykiska problem, såsom fobier, ätstörningar, posttraumatisk stress syndrom (PTSD) och obsessive-compulsive disorder (OCD).

Krisreaktioner

Krisreaktioner.

De flesta hamnar i någon slags kris en eller flera gånger i livet. Krisreaktioner är de normalpsykologiska reaktioner på onormala situationer. Stöd kan hjälpa att komma vidare och inte fastna i det svåra. Det är viktigt att bearbeta krisen och inte fastna längst vägen, för då kan den leda till en alvarligare psykisk ohälsa.

Övriga besvär

Övriga besvär.

Ibland fastnar vi i perioder där vi känner oss fast, osäkra på hur vi vill gå vidare med tankar som snurrar för fullt. KBT-coaching kan hjälpa att hitta tillbaka till sig själv och uppleva mer lätthet, glädje och lust till livet.

Fungerar KBT utan medicin?

KBT skiljer sig från många andra typer av psykoterapier eftersom sessioner har en struktur, snarare än att personen fritt pratar om sina känslor eller vad som kommer upp i tankarna.

För vissa människor kan kognitiv beteende terapi fungera lika bra som medicin för att behandla problem som till exempel depression och ångeststörningar.

Hur ser KBT-behandlingen ut?

I början av behandlingen möter du terapeuten för att beskriva specifika problem för att sätta mål du vill arbeta mot. Dessa problem och mål blir sedan grunden för att planera innehållet i sessionerna och diskutera hur man hanterar dem. Man diskutera slutsatserna från föregående session och man kommer att titta på de framsteg som gjorts med hemuppgifter från förra sessionen. I slutet av sessionerna planeras det uppgifter som ska göras utanför sessionerna.

Kognitiv beteende terapi

Vi erbjuder effektiv hjälp vid...

Vi erbjuder effektiv hjälp vid stressrelaterad psykisk ohälsa, utan kemiska preparat och negativa biverkningar. Vi kombinerar kognitiv beteende terapi (KBT) och traditionell kinesisk medicin (TKM) i en och samma behandling.

Depression, ångest, stress, panikattack, rädsla, ilska, aggression, missbruk

Friskvård.

Många arbetsgivare ger bidrag till friskvård.

Boka behandling.

Boka behandling med hjälp av kontaktformuläret. Jag svarar oftast inom 48 timmar via e-post eller telefon.


Meridia holistisk terapi

Telefon: 0707 28 07 01
Adress: Allfargatan 16,
385 31 Torsås

Navigering.

Prenumerera nyhetsbrev.

Få gratis nyhetsbrev med kampanjerbjudanden, evenemang eller rabattkod.