Medicinsk qigong Ba Tian

Ba Tian Qigong är en kraftfull medicinsk qigong-form som balanserar upp energiflödena i kroppen för att skapa förutsättning för kroppens läkningsförmåga, och för att bibehålla hälsan när du väl uppnått den.
 

Vad är qigong?

Qigong är en kinesisk flera tusen år gammal metod som har visat sig vara ett effektivt sätt för den stressade människa att komma ner i varv. Det ökar också rörlighet och motverkar spänningar med medföljande värk.

Qigong Ba Tian (åtta himlarnas qigong), som du lär dig under denna kurs, är en kraftfull medicinsk qigong som kan få din kropp och själ att komma i ett tillstånd av balans.
 

Vilka fördelar?

Ba Tian Qigong är en dynamisk form som stärker njurarna som är grunden för all vår energi i kroppen. Den reglerar cirkulationen, och därigenom hela meridiansystemet, samt även hela chakrakanalen. Många av de som lärt sig denna form vittnar om mycket kraftfulla effekter på hela kroppen, men även på problem som depression, ångest, trötthet, mag- och tarmproblem samt rygg- eller ledvärk.

Det har visat på läkande fördelar hos personer som praktiserar Ba Tian regelbundet. Det tar cirka 20 minuter att träna, och jag rekommenderar att du genomför övningen en gång om dag, även om du kommer att få goda resultat även om du missar någon gång ibland.
 

Hur fungerar det?

Qigong är ett kinesisk ord som kan översättas till energiträning. Qi är det kinesiska ordet för livgivande energi och Gong betyder träning eller arbete. Qi är universums livkraft som finns i allt levande och cirkulerar i meridianer. Då denna energi flödar genom våra kroppar formar den en enhet. 

Qi håller blodet och cirkulerande, det värmer kroppen och bekämpar sjukdom. Qi kan betraktas som varje individs direkta koppling till universum.

Kinesiska forskare har gjort långtgående experiment på effekterna av livskraften, Qi. Moderna kinesiska tester har bland annat visat att qi innehåller ljus, har magnetisk och elektrisk styrka samt producerar både mikromagnetiska och elektromagnetiska vågor. När människan är frisk cirkulerar qi mjukt och skapar harmoni melan den fysiska, känslomässiga och andliga aspekten hos individen. Disharmoni och sjukdom är ett resultat av att flödet av qi är blockerat eller stärkt. Qigong har visat sig vara effektiv när det gäller att förbättra kroppens biologiska och fysiska tillstånd.

För idrottare

Idrottare och människor som tränat intensivt under längre tid tvingas ibland avsluta träningen på grund av skador.
Detta eftersom tung och intensiv fysisk träning skadar kroppen, sliter på senor, leder och muskler och kan trigga inflammatoriska processer om vi pressar kroppen för hård och inte ger den tillräckligt med tid för återhämtning. Qigong och fysisk träning skiljer sig väsentligt från varandra.

Qigong-träning ser ofta mycket enkel och stillsam ut. Den som inte känner till hur Qigong påverkar kroppen kan ibland tänka att rörelsena är så pass långsamma och enkla att det inte finns något att träna. Det som är viktigt att känna till är att Qigong ger inga fysiska skador och fungerar tvärtom välgörande ju längre du tränar, och är en god livsstil för alla åldrar. Qigong är en bra komplement för idrottare för att hjälpa kroppen återhämta sig efter tunga, intensiva träningspass eller läka efter idrottsskador. Qigong verkar stärkande både för kroppen och medvetandet och konditionsmässigt. De som tränar Qigong ofta klara fysiska prestationstester mycket bra.

Under Qigong-träning samverkar medvetandet och kroppen för att öka och förbättra cirkulation av Qi (energi) i kroppen som i sin tur förbättrar alla kroppsfunktioner. Fysisk träning å andra sidan använder huvudsakligen viljan för att prestera fysiska övningar och kroppens Qi (energi) förbrukas istället för att byggas upp.

Qigong gör medvetandet mer känsligt och närvarande och din medvetenhet om vad som händer i kroppen stärks. Allteftersom medvetandet blir renare och klarare utvecklas även visdom.

Qigong aktiverar kroppens självläkande förmågor, lindrar olika sjukdomssymptom och till och med läker sjukdomar helt. En effektiv metod som tränas rätt och flitigt kan fungera som en föryngringsprocess.
 

Kursplan

Medicinsk Qigong är en kurs på två dagar under helgen. Ladda ner kursplan.
 

Elevinloggning

Elevinloggning för Medicinsk Qigong Ba Tian. 
 

Aktivitetskalender

Anmäl dig till kursen

Lär dig medicinsk qigong Ba Tian (åtta himlarnas qigong) som balanserar upp energiflödena i kroppen för att skapa förutsättning för kroppens läkningsförmåga, och för att bibehålla hälsan när du väl uppnått den.
 

Besöksadress

Meridia holistisk terapi
Allfargatan 16 (under biblioteket)
385 31 Torsås