Kvalitetsstandarder

En viktig del av Young Living är att göra affärer på ett ansvarsfullt sätt – från att anskaffa växter på ett hållbart sätt till att stödja lokala samhällen och att följa miljölagar och andra lagar.

Chief Legal & Compliance Officer, Matthew French, övervakar det globala efterlevnadsprogram som används för att garantera att Young Living erbjuder rena produkter som vi kan vara säkra på bidrar till allas bästa.
 

Kvalitetsstandarder

Billiga eteriska oljor är ofta syntetiska, utspädda eller oetiskt anskaffade, därför Young Living väljer samarbetspartners som producerar rena eteriska oljor och ingredienser på etiska och lagliga sätt. Detta tillvägagångssätt innebär en förstklassig standard för kvalitet och hållbarhet.

Efterlevnadsprogram

Som ett led i strävan efter att driva verksamhet etiskt och lagligt, från inköp och framställning av eteriska oljor till marknadsföring och försäljning av produkter, har  Young Living utvecklat ett globalt efterlevnadsprogram som beskriver en rad obligatoriska regler och riktlinjer. Följande lista innehåller några av dessa regler och riktlinjer som omfattas av deras globala efterlevnadsprogram:
• Young Livings uppförandekod
• Young Livings handbok för anställda
• Young Livings regler och rutiner
• Young Livings policy för korruptionsbekämpning
• Young Livings miljöpolicy
• Lacey Acts efterlevnadsprogram
• Young Livings rese- och utgiftspolicy
• Direktförsäljningsföreningens (DSA) etiska regler

Miljöarbete

Förutom en noggrant organiserad leveranskedja innefattar Young Livings hållbarhetsåtagande också nyplantering av träd efter skörd, återvinning på Young Livings kontor samt att deras nya huvudkontor i Lehi i Utah är certifierat enligt LEED (Leadership in Energy and Environmental Design).

Hälsosam Livsstil

Du vet väl att riktigt välbefinnande är mer än bara fysisk hälsa. Upptäck en livsstil med fokus på välbefinnande med rena naturprodukter.
 

Besöksadress

Meridia holistisk terapi
Allfargatan 16 (under biblioteket)
385 31 Torsås