Qigong Ba Tian

Denna qigong-form har visat sig vara ett effektivt sätt för den stressade människan att komma ner i varv. Det ökar också rörlighet och motverkar spänningar med medföljande värk.

Vilka Fördelar?

Ba Tian Qigong är en kraftfull qigong-form som balanserar upp energiflödena i kroppen för att skapa förutsättning för kroppens läkningsförmåga, och för att bibehålla hälsan när du väl uppnått den.
 

Hur Fungerar Det?

Qigong är ett kinesiskt ord som kan översättas till energiträning. Qi är det kinesiska ordet för livgivande energi och Gong betyder träning eller arbete. Qi är universums livskraft som finns i allt levande. Då denna energi flödar genom våra kroppar formar den en enhet. Qi håller blodet och cirkulerande, det värmer kroppen och bekämpar sjukdom. Qi kan betraktas som varje individs direkta koppling till universum.

Kinesiska forskare har gjort långtgående experiment på effekterna av livskraften, Qi. Moderna kinesiska tester har bland annat visat att Qi innehåller ljus, har magnetisk och elektrisk styrka samt producerar både mikromagnetiska och elektromagnetiska vågor. När människan är frisk cirkulerar Qi mjukt och bildar till harmoni mellan den fysiska, känslomässiga och andliga aspekten hos individen. Disharmoni och sjukdom är ett resultat av att flödet av Qi är blockerat eller stärkt. Qigong får Qi att cirkulera mjukt och harmoniskt. Qigong har visat sig vara effektiv när det gäller att förbättra kroppens biologiska och fysiska tillstånd.
 

Biverkningar

Qigong har bidragit till att bota många kroniska tillstånd och obotliga sjukdomar utan några av de biverkningar som är vanliga vid bruk av kemiska mediciner. Qigong är en säker väg för alla att i sin egen takt förbättra kroppens biologiska och fysiska tillstånd och få kontakt med de känslor och tankar som vanligtvis hålls nedtryckta.

Möjliga Effekter

• Minskad stress
• Minskad risk för alzheimer's
• Ökad cirkulation i kroppen
• Förbättrad matsmältning
• Verkar avgiftande
• Påskyndar naturlig läkningsprocess efter en skada eller operation
• Motverkar spänningar och värk

Hälsofördelar

• Bättre sömn
• Ökad tålamod och koncentrationsförmåga
• Ökad kroppsmedvetenhet
• Bättre minne
• Ökad energi och uttålighet
• Känslormässig balans
• Starkare immunförsvar

Välkommen Att Boka Behandling

Lider du av smärta eller obalanser i kropp och själ och vill stärka eller påskynda kroppens egna läkningsförmåga? Eller du kanske vill ta hand om dig i förebyggande syfte, minska stress och sömnstörningar samt förebygga åldrandet, är du varmt välkommen att boka behandlingar.

Besöksadress

Meridia holistisk terapi
Allfargatan 16 (under biblioteket)
385 31 Torsås